ATS高端定位配准套件 - 三维激光扫描仪_手持式三维扫描仪_四旋翼无人机_北京欧诺嘉科技有限公司

体育投注

ATS高端定位配准套件
产品概述 技术参数 产品视频 相关下载
ATS高端定位配准套件

ATS高端定位配准套件

可跟踪3D质量通过建立可重复的基准来确保您的项目随时间变化,可以有效地支持在可跟踪和可重复使用的过程中对3D点云的数据采集和分析。

ATS入门套件•技术参数

标称球体直径

体育投注 139毫米

距离垫圈的标称偏移高度为        

体育投注 137mm

体育投注 中等参考的准确度               

±1毫米

中等精度到精密垫圈             

36mm

安装类型                      

磁性

体育投注 外壳尺寸                     

500 * 420 * 175mm

硬件设备
合作伙伴